PolygenCare, Plazmowy Oczyszczacz Powietrza, AernoviR Basic Mobile

AernoviR Basic Mobile

Plazmowy Oczyszczacz Powietrza

lub zadzwoń 669 965 337

AernoviR, to plazmowe urządzenia do oczyszczania powietrza. Zapewniają bezpieczeństwo przed wirusami i bakteriami obecnymi w powietrzu. Sterylizacja Plazmowa o Wysokiej Intensywności jest zalecana w każdym miejscu, w którym spodziewana jest większa liczba osób, co może doprowadzić do zwiększonej emisji bakterii i wirusów. 

Aernovir Basic Mobile

Wydajność:

115 m3/godzinę

Rozmiar:

ca.  H 16,2 cm x T 62 cm x B 16,2 cm

Energia:

8 W/h

Pomiary

Plazmowy Oczyszczacz Powietrza, AernoviR, Pyłki przed działaniem AernoviR
pyłki przed działaniem AernoviR
Plazmowy Oczyszczacz Powietrza, AernoviR, Pyłki po działaniu AernoviR
pyłki po działaniu AernoviR

Obecność dużej liczby osób w pomieszczeniach oraz częste ich odwiedzanie przez osoby z zewnątrz, a  także podwyższona aktywność fizyczna oraz dłuższe okresy przebywania osób w tych pomieszczeniach  zwykle skutkują niedostatecznym dopływem czystego powietrza.  Ruch powietrza wynikający z aktywności wewnątrz pomieszczenia może jedynie prowadzić do szerszego rozprzestrzeniania patogenów w jego obrębie.  

To samo niestety często dotyczy także wielu systemów klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, których filtry  i kanały powietrzne są zatkane lub zanieczyszczone. 

 

Jedynie oczyszczanie i dezynfekcja powietrza, poza jego naturalną wymianą skutecznie rozwiązują ten  problem. W tego rodzaju systemach stosuje się często technologię  dezynfekcji powietrza za pomocą  promieniowania UVC lub technologii Wysokoskutecznej Dezynfekcji Plazmowej. 

 

Technologia Wysokoskutecznej Dezynfekcji Plazmowej polega na tym, że powietrze jest zasysane do  urządzenia przez wentylator. Strumień powietrza przepływa następnie z precyzyjnie dobraną prędkością  przez pole plazmowe. W tym polu strumień cząstek wysokoenergetycznych oddziałuje na powietrze, usuwając z niego  drobnoustroje i dezaktywując pirogeny. 

Drobnoustroje są eliminowane, wirusy dezaktywowane, a pyłki oraz inne alergeny tracą swoje właściwości uczulające, ponadto neutralizowane są nieprzyjemne zapachy. 

W celu wytworzenia wysoko skutecznego pola plazmowego stosuje się elektrody precyzyjne zasilane przez specjalne transformatory wysokiego napięcia, w efekcie powstaje trwale jednorodne i bardzo silne pole plazmowe. 

Niszczenie drobnoustrojów i dezaktywacja wirusów w powietrzu, znajdującym się w obiegu wentylacyjnym w trybie ciągłym, redukuje ich obecność w powietrzu i osiadanie na przedmiotach, a tym samym ogranicza ryzyko pośredniego zarażenia przez kontakt z wirusami lub  bakteriami. 

Powietrze to zdrowie

Pomimo stosowania wielu różnych środków ostrożności wirusy, bakterie i inne zarazki są obecne w powietrzu w zamkniętych pomieszczeniach. Wiadomo już, że powietrze w pomieszczeniach zawiera patogeny uwalniane przez kichanie, kaszel lub przez kontakt ze skórą. Im mniejszy jest dopływ świeżego powietrza lub prędkość wymiany powietrza w pomieszczeniach, tym wyższe ryzyko wystąpienia zanieczyszczeń w powietrzu, którym oddychamy.
 
Dotyczy to zwłaszcza pomieszczeń intensywnie użytkowanych i często odwiedzanych przez wiele różnych osób. Wraz ze wzrostem zanieczyszczenia powietrza bakteriami i wirusami rośnie ryzyko obciążenia dróg oddechowych oraz infekcji.
 
Im wyższe jest stężenie wirusów i zarazków w powietrzu, tym większe jest prawdopodobieństwo występowania wirusów i zarazków na różnego rodzaju powierzchniach i przedmiotach w danym pomieszczeniu.

Dezynfekcja plazmowa

Wysoka intensywność

Plazmowy Oczyszczacz Powietrza, AernoviR Basic Mobile, Pyłki
Plazmowy Oczyszczacz Powietrza, AernoviR,
Skuteczność niszczenia drobnoustrojów i dezaktywacji wirusów w powietrzu za pomocą plazmy zależy od: ilości wygenerowanej plazmy oraz dokładnego dozowania ilości zasysanego powietrza do wydajności pola plazmowego oraz prędkości, z jaką powietrze przepływa przez pole plazmowe.
Oferowane przez nas urządzenia są wyposażone w filtr HEPA (AernoviR Premium) lub filtr F6 (AernoviR Basic, AernoviR Basic mobile, AernoviR Design) o wysokiej skuteczności oraz specjalnie opracowane bloki węgla aktywnego, które zwiększają efektywność procesu dezynfekcji.
Możliwa jest ciągła praca odkażaczy AernoviR np. uruchomienie ich gdy Państwa obiekt/placówka zaczyna codzienną działalność, a następnie uruchomienie wysokoskutecznej dezynfekcji plazmowej powietrza na 10 minut po zamknięciu lub zakończeniu pracy, w celu całkowitej dezynfekcji pomieszczeń.
 

Niezależne instytuty badawcze potwierdzają wysoką skuteczność urządzeń AernoviR.

Obszary zastosowania

sklepy

galerie handlowe

poczekalnie

stołówki

lotniska

obiekty zdrowotne

pokoje zabiegowe

domy opieki

sale pooperacyjne

szpitalne sale chorych

laboratoria

biura/open space

kancelarie

zakłady produkcyjne

kopalnie

instytucje kultury

instytucje publiczne

Sterylizacja Plazmowa o Wysokiej Intensywności jest zalecana w każdym miejscu, w którym spodziewana jest większa liczba osób, co może doprowadzić do zwiększonej emisji bakterii i wirusów. Ponadto, jest stosowana w pomieszczeniach, w których przebywa kilka osób w celu ochrony przed zanieczyszczeniami. Inne miejsca zastosowania, to sale pooperacyjne w celu zmniejszenia ryzyka infekcji. Skuteczność plazmowej dezynfekcji powietrza została również udowodniona w zakresie  zapobiegania rozprzestrzeniania się odry, grypy, bakterii E.coli i gruźlicy. Co więcej, można go stosować w miejscach, gdzie w powietrzu są obecne pyłki czy zapachy i należy je poprawić.

Możliwa ciągła praca przez cały dzień

Bezpieczna i niezawodna dezynfekcja i sterylizacja powietrza o  sprawdzonej skuteczności

Ochrona przed zarazkami, wirusami i patogenami

Redukcja zanieczyszczenia powietrza i powierzchni

Małe wymagania powierzchniowe

Mobilność, niskie koszty eksploatacji