Nauka i biznes muszą iść w parze

 

„Laboratorium”: Może Pani przybliżyć profil działalności i historię firmy?

Krystyna Niedzielska: Firma Polygen została zarejestrowana w 1994 roku, a formalnie rozpoczęła działalność od 1995 roku. Pomysł powstał wcześniej, pan prezes, dr Marek Danielewicz, wyjechał w  1987 roku do  Danii, gdzie w  1991 roku założył firmę wraz z Polymer Laboratories i postanowił, że podobna powstanie także w Polsce. Profil działalności miał łączyć analizę polimerów oraz badania z obszaru genetyki. Nazwa Polygen powstała z kombinacji słów „polymers” (polimery) i „genetic engineering” (inżynieria genetyczna). Stało się jednak inaczej, nasza działalność została skierowana w stronę szeroko rozumianej chromatografii, ale nazwa pozostała. Z czasem wycofaliśmy się z analizy termicznej polimerów na rzecz aparatury, kolumn i  akcesoriów do  chromatografii cieczowej.Zostaliśmy przedstawicielem kilku wiodących firm, jak: Dionex, Viscotek, LC Packings, ESA, Hypersil. Większość z tych firm zostało przejętych przez Thermo Scentific, którego jesteśmy przedstawicielem w Polsce.

IMG_5223

Jak Pani trafiła do firmy?

Jestem w firmie od początku, czyli od 1995 roku. Dołączyłam do niej krótko po studiach i mimo że na początku nie bardzo wiedziałam, na czym to wszystko polega, podobał mi się profil działalności firmy, czyli łączenie nauki z biznesem. Początki były trudne – były to  czasy, kiedy Internet w Polsce nie był jeszcze spopularyzowany, więc klientów pozyskiwało się wyłącznie przez telefon bądź udział w konferencjach. Stanowisko Wiceprezesa firmy objęłam w 2006 roku, ponadto w skład Zarządu wchodzą jeszcze prezes dr Marek Danielewicz oraz dyrektor działu serwisu dr inż. Czesław Niedzielski.

 

(…)

 

Jakimi realizacjami przygotowywanymi w ostatnim czasie mogą się Państwo pochwalić?

Poza aparaturą sprzedajemy i wdrażamy również tzw. „sieci chromatograficzne”, czyli oprogramowanie Chromeleon pracujące w środowisku sieciowym, do którego mogą być podłączone chromatografy cieczowe i gazowe nie tylko firmy Thermo Scientific, ale także innych producentów. Oprogramowanie zapewnia: sterowanie, akwizycje, analizę, przechowywanie i pełne bezpieczeństwo danych chromatograficznych, spełniając wymogi FDA 21 CFR part 11. Mamy w Polsce kilka takich realizacji. Możemy się również pochwalić współpracą z firmami farmaceutycznymi i laboratoriami kontraktowymi w  Polsce przy wyposażaniu ich laboratoriów w aparaturę. Każdy klient jest dla nas priorytetem, a każda instalacja jest dla nas ważna.

 

Jakie są największe wyzwania, które stoją przed firmą i w jakim kierunku będzie się rozwijać po prawie 25 latach swojego istnienia?

Stałym wyzwaniem firmy jest zaspakajanie potrzeb naszych klientów, wspomaganie techniczne i serwisowe oraz oferowanie najlepszych rozwiązań spełniających oczekiwania klienta. Jednym zdaniem − klient na pierwszym miejscu! Musimy śledzić rozwój rynku aparaturowego oraz oferować nowe, lepsze rozwiązania. Cały czas pojawiają się nowe wymagania, które aparatura musi spełniać, więc producenci ciągle pracują nad jej udoskonalaniem. Rynek szybo się zmienia, musimy się uczyć, śledzić nowości i szkolić pracowników. To stałe wyzwania dla nas, jest to bardzo ciekawy i motywujący aspekt naszej pracy. Zależy nam na pracownikach dobrze wyszkolonych, kompetentnych i dostrzegających potrzeby klientów. Bardzo istotnym elementem jest zapewnianie przyjaznej atmosfery w firmie, w której nasi pracownicy czują się komfortowo, dobrze zarabiają i są zadowoleni z pracy.

 

Wywiad z Krystyną Niedzielską został opublikowany w czasopiśmie LABORATORIUM Przegląd Ogólnopolski

nr 3/2019.